E-Course首頁

094-1    094-2    095-1    095-2    096-1    096-2    097-1    097-2    098-1    098-2    099-1    099-2    2011-暑假    100-1    100-2    2012-暑假    101-1    101-2    2013-暑假    102-1    102-2    2014-暑假    103-1    103-2    2015-暑假    104-1    104-2    2016-暑假    105-1    105-2    2017-暑假    106-1    106-2    2018-暑假    107-1    107-2    2019-暑假    108-1    108-2    2020-暑假    109-1    109-2    2021-暑假    110-1    110-2    2022-暑假    111-1    111-2    2023-暑假    112-1    112-2   

 2011 暑假 課程討論區
共 23 門課,19 位教師
開課學院 開課系所 課程名稱 授課教師 學分數
人文學院 英語學系 英語加強班(研究所) [ 127053 ] 郭馨嬪 0
人文學院 英語學系 英語加強班(大學) [ 127057 ] 許芳娜 0
人文學院 英語學系 英語加強班(研究所) [ 127061 ] 許芳娜 0
人文學院 英語學系 英語加強班(大學) [ 127055 ] 朱育嫻 0
人文學院 英語學系 英語加強班(研究所) [ 127052 ] 郭鳳美 0
人文學院 英語學系 英語加強班(大學) [ 127056 ] 蔡逸佛 0
人文學院 英語學系 英語加強班(研究所) [ 127062 ] 蔡逸佛 0
人文學院 英語學系 英語加強班(研究所) [ 127054 ] 林佳儀 0
其他單位 師資培育中心 自然科學概論 [ 107061 ] 陳守仁 2
其他單位 師資培育中心 童軍 [ 107062 ] 李國華 2
其他單位 師資培育中心 鄉土語言 [ 107063 ] 張惠貞 2
其他單位 師資培育中心 教育概論 [ 107066 ] 丁振豐 2
其他單位 師資培育中心 社會學習領域概論 [ 107060 ] 黃中一 2
其他單位 師資培育中心 童軍教育原理 [ 107064 ] 管志明 2
其他單位 師資培育中心 合作學習 [ 107065 ] 管志明 2
教育學院 特殊教育學系碩士在職專班(暑日) 調查研究法 [ 140002 ] 吳昆壽 3
教育學院 特殊教育學系碩士在職專班(暑日) 質的研究法 [ 140001 ] 曾怡惇 3
教育學院 特殊教育學系碩士在職專班(暑日) 視覺障礙輔助科技專題研究 [ 140004 ] 林慶仁 3
教育學院 特殊教育學系碩士在職專班(暑日) 視多重障礙教材教法 [ 140005 ] 賀夏梅 3
教育學院 特殊教育學系碩士在職專班(暑日) 定向與行動研究 [ 140003 ] 張勝成 3
理工學院 應用數學系 高等微積分(含演練)(一) [ 150045 ] 謝碧雪 4
理工學院 應用數學系 高等微積分(含演練)(二) [ 150046 ] 謝碧雪 4
環境與生態學院 綠色能源科技學系 能源材料 [ 183046 ] 湯譯增 2